W przypadku powierzenia nam druku materiałów z własnych plików projektowych prosimy o zachowanie poniższych wytycznych oraz formatów. Pliki powinny być przygotywane zgodnie ze sztuką projektową i drukarską, zawierając odpowiednią do rodzaju druku skalę, rozdzielczość, kolorystykę oraz formatyzację. Uwaga! nie bierzemy odpowiedzialności za przesłane projekty, które nie spełniają poniższych wymagań.

 

rodzaj wydruku wytyczne do przygotowania projektów
wydruki offsetowe i cyfrowe
 • paleta kolorystyczna - CMYK
 • rozdzielczość pliku: 300 - 350 DPI
 • skala 1:1
 • spady drukarskie (nadlewki) : 2 mm do każdej krawędzi pliku (do formatu)
 • w przypadku plików stworzonych w Adobe Photoshop projekt musi mieć spłaszczone warstwy
 • akceptowalne formaty plików: PDF, JPG, TIFF
 • w przypadku nadsyłania plików w formacie CDR lub PSD pobieramy opłatę  za przygotowanie drukarskiego pliku PDF
wydruki wielkoformatowe
 • skala 1:1 lub 1:2 ( przy skalowaniu 1:2 wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu)
 • rozdzielczość maksymalna 100 DPI ( w przypadku skali 1:2 rozdzieczość max: 200 DPI)
 • paleta kolorystyczna CMYK
 • spady drukarskie - uwaga, w druku wielkoformatowym nie stosujemy spadów !!!
 • w przypadku projektów banerów nie dodawać marginesów na podwinięcie - robi to program impozycyjny
 • w przypadku plików stworzonych w Adobe Photoshop projekt musi mieć spłaszczone warstwy
 • akceptowalne formaty plików: PDF, JPG, TIFF
 • w przypadku nadsyłania plików w formacie PSD pobieramy opłatę za przygotowanie drukarskiego pliku TIFF